Checklist biologisch evenwicht vijver

Checklist biologisch evenwicht vijver: met onderstaande checklist kun je snel en eenvoudig nagaan, of het biologisch evenwicht in je vijver in orde is.

Is er een biologisch filter aanwezig bij de vijver?
Een biologisch filter zorgt voor een voldoende grote bacteriekolonie en daarmee voor een goede CO2-productie in de vijver

Is het biologisch filter geënt met een filterstarter?
Behandel het biologisch filter in het voorjaar met een filterstarter, zodat de bacteriekolonie snel voldoende omvang heeft.

Staan er voldoende zuurstofplanten in de vijver?
Van bovenaf bezien moet de vijver voor tenminste 50% begroeid zijn

Is de waterhardheid voldoende hoog?
Test de waterhardheid met een druppeltestset en behandel de vijver jaarlijks met Mineral Clay.

Groeien de zuurstofplanten goed?
Slechte groei van zuurstofplanten is vaak een eerste signaal, dat er iets mis is met het biologisch evenwicht in de vijver.

Heeft de vijver last van algengroei?
Algengroei (draadalgen of zweefalgen) wijst erop dat de biologische kringloop niet goed verloopt: de zuurstofplanten nemen niet alle voedingsstoffen op uit het vijverwater.