Groene vijver biologisch helder maken

Een groene vijver betekent dat er zweefalg in je vijver groeit. Zweefalg is een vervelende vijverkwaal. Je kunt een groene vijver echter op een biologische manier weer helder maken. Hiervoor moet je de vijver op de juiste manier behandelen. Op deze pagina groene vijver biologisch helder maken lees je, wat de aanpak is om een groene vijver op natuurlijke, biologische wijze weer helder te maken én ook helder te houden.

Oorzaak groene vijver: zweefalgen

Oorzaak van een groene vijver is altijd de groei van zweefalgen in het vijverwater. Zweefalgen zijn minuscule, eencellige algen van ongeveer 0,001 millimeter groot. Dit betekent, dat je ze dus niet met de hand, een schepnet of een filter uit de vijver kunt zeven. Zweefalgen zijn hiervoor te klein.

Een vijver kan in korte tijd groen worden, omdat zweefalgen zich zeer snel kunnen vermeerderen als de omstandigheden voor hen gunstig zijn. Een heldere vijver kan op die manier in korte tijd veranderen in een groene vijver.

Zweefalgen belanden via de wind in je vijver. In de lucht bevinden zich gedroogde algsporen. Je kunt daarom niet voorkomen, dat er zweefalg in je vijver terechtkomt. Echter, alleen als de groeicondities voor de zweefalgen in je vijver goed zijn, zullen de algen massaal gaan groeien en zal je vijver groen worden.

Zweefalgen groeien het best in vijverwater dat voedselrijk en te zacht is. In voedselrijk vijverwater nemen de zuurstofplanten namelijk niet alle voedingsstoffen uit het water op. Er blijven op die manier voedingsstoffen achter voor de algen. Zacht vijverwater heeft als oorzaak invallende neerslag. Deze laat de waterhardheid van de vijver geleidelijk teruglopen.

Op de pagina groene vijver voorkomen vind je informatie over het voorkómen van zweefalg in je vijver.

Groene vijver oorzaak zweefalg

Een groene vijver wordt veroorzaakt door zweefalgen. Je kunt een groene vijver biologisch weer helder maken. Hierbij doodt je als eerste de zweefalg. Daarna zorg je dat de groeicondities voor de algen minder gunstig worden.

 Groene vijver op biologische wijze helder maken

Je kunt een groene vijver op biologische wijze weer helder maken. Hieronder staat stap voor stap beschreven, hoe je dat kunt aanpakken.

1. Aanwezige zweefalgen biologisch bestrijden

Eerste stap in het weer helder maken van een groene vijver is het bestrijden van de aanwezige zweefalgen. Bij reguliere bestrijding wordt hiervoor een zweefalgbestrijder gebruikt, maar bij biologische algbestrijding kan dit niet. Er zijn namelijk geen biologische zweefalgbestrijders op de markt, die voldoende goed werken. Daarnaast zijn aangeboden ‘biologische’ producten vaak toch gebaseerd op een bestrijdingsmiddel.

Een goed alternatief is echter het plaatsen van een UV-filter bij de vijver. Dit filter doodt aanwezige zweefalgen door middel van UVC-straling. Dit is dezelfde soort straling die bij mensen zonnebrand veroorzaakt. 

Een andere methode is het aanbrengen van veel drijfplanten op de vijver. Deze planten nemen met hun wortels vervolgens veel voedingsstoffen op uit het vijverwater. Ook dit helpt een groene vijver biologisch helder te maken. Goede soorten drijfplanten zijn bijvoorbeeld kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae), waternoot (Trapa natans) en kroosvaren (Azolla).

Drijfplanten helpen een groene vijver biologisch helder te maken

Drijfplanten, zoals deze kroosvaren (Azolla) kunnen helpen een groene vijver helder te maken. Bij hun groei nemen drijfplanten namelijk veel voedingsstoffen op uit het vijverwater. Dit remt de groei van zweefalgen.

Wanneer je na deze stappen zou stoppen met de behandeling, bestaat de kans dat de zweefalgen weer snel zullen terugkeren in je vijver en dat deze weer snel groen wordt. De goede groeicondities voor zweefalg zijn namelijk nog steeds aanwezig in de vijver.

2. Verhogen waterhardheid vijver

Verhogen van de waterhardheid van je vijver leidt tot betere groeicondities voor de zuurstofplanten. Hierdoor verslechteren vanzelf de groeicondities voor zweefalgen. Zuurstofplanten en zweefalgen zijn namelijk voedselconcurrenten. Het verhogen van de waterhardheid is daarom erg belangrijk bij het helder maken van een groene vijver. De waterhardheid van je vijver kun je verhogen met Mineral Clay, GH-Extra en/of KH-Extra. Dit zijn alle drie 100% natuurlijke producten, die passen in biologisch onderhoud van de vijver.

Verhogen van de waterhardheid gaat een groene vijver tegen

Verhogen van de waterhardheid is een belangrijke stap bij het weer helder maken van een groene vijver. De hier afgebeelde producten passen in een biologisch onderhoud van de vijver.

3. Extra zuurstofplanten in de vijver plaatsen

Extra zuurstofplanten in de vijver plaatsen doe je, om het vijverwater minder voedselrijk te maken. Zuurstofplanten absorberen bij hun groei namelijk voedingsstoffen uit het water. Hierdoor wordt dit minder voedselrijk, wat de groei van zweefalgen tegengaat. Zorg dat van bovenaf bezien de vijver voor tenminste 50% begroeid is met zuurstofplanten. Plaats extra zuurstofplanten echter pas in de vijver, als deze weer enigszins helder is geworden.

Middeltjes tegen een groene vijver beperken zich vaak alleen tot de eerste stap: het doden van aanwezige zweefalgen. Wanneer je echter niets doet aan de achterliggende oorzaken van de groei van zweefalgen, zal de vijver meestal snel opnieuw groen worden. Daarom zijn stap twee en drie van deze aanpak essentieel voor een goede aanpak van een groene vijver.

Groene vijver biologisch helder maken of een bestrijdingsmiddel?

Een groene vijver biologisch helder maken duurt langer dan bij het gebruik van een bestrijdingsmiddel het geval is. Het afsterven van de zweefalg in de vijver bij een biologische aanpak vindt plaats, doordat je de vijver minder voedselrijk maakt. Dit bereik je door het plaatsen van drijfplanten of een UV-filter en door extra zuurstofplanten in de vijver te zetten.  Ook moet je gelijktijdig de waterhardheid verhogen. Het zal minstens enkele weken duren voordat dit alles effect heeft.

Bij gebruik van een bestrijdingsmiddel worden zweefalgen binnen achtenveertig uur gedood. De vijver is dan weer helder. Ook in dit geval zul je de waterhardheid echter moeten verbeteren en eventueel extra zuurstofplanten moeten plaatsen. Zo voorkom je dat de zweefalg weer snel terugkomt en de vijver opnieuw groen wordt.

Verder lezen:

Checklist groene vijvers biologisch helder maken

Groene vijver voorkomen

Groene vijver (zweefalg) herkennen

Groei zuurstofplanten verbeteren

 

 

Producten:

Mineral Clay

GH-Extra

KH-Extra

UV-filters