Groene vijver voorkomen – zweefalgen tegengaan

Een groene vijver is een vervelende vijverkwaal. Het groene, troebele water wordt veroorzaakt door zweefalgen. Wanneer je je vijver goed inricht en onderhoudt, kun je een groene vijver voorkomen.

Zweefalgen tegengaan en een groene vijver voorkomen is belangrijk. Het zorgt namelijk, dat je vijver mooi helder blijft. Op deze pagina lees je daarom hoe je kunt voorkomen dat je vijver groen wordt.

Oorzaak van een groene vijver: zweefalgen

Zweefalgen zijn altijd de oorzaak van een groene vijver. Zweefalgen zijn eencellige algen, die het vijverwater groen kleuren. Een zweefalgcel is slechts 1 micrometer groot, ofwel 0,001 millimeter. Doordat zweefalgen zo klein zijn, kun je ze niet met de hand of een filter uit de vijver verwijderen. Zweefalgen kunnen zich bovendien onder gunstige omstandigheden erg snel vermenigvuldigen. Hierdoor kan een heldere vijver in korte tijd in een groene vijver veranderen.

Zweefalgen komen in de vijver via de wind, die opgedroogde cellen meevoert. Dit kun je helaas niet voorkomen. Niet altijd echter zullen ingewaaide  zweefalgen tot een groene vijver leiden. Dit gebeurt alleen, als de groeicondities voor de zweefalgen goed zijn. In dat geval zullen ze namelijk massaal gaan groeien. Dit levert vervolgens een groene vijver op.

Zweefalgen groeien vooral goed in voedselrijk vijverwater. In een vijver ontstaat voedselrijk water, wanneer de zuurstofplanten niet alle voedingsstoffen uit het water opnemen. De achtergebleven voedingsstoffen worden door de zweefalgen gebruikt bij hun groei.

Daarnaast kunnen zweefalgen goed groeien in zacht vijverwater. Zuurstofplanten hebben daarentegen juist hard water nodig voor hun groei. Oorzaak van te zacht vijverwater is invallende neerslag, waardoor de waterhardheid van de vijver terugloopt.

Een groene vijver voorkomen en zweefalgen tegengaan, betekent dus ten eerste zorgen dat de zuurstofplanten alle voedingsstoffen uit het vijverwater opnemen. Daarnaast moet het vijverwater voldoende hard zijn, zodat de zuurstofplanten in de vijver ook echt kunnen groeien. Zuurstofplanten en zweefalgen zijn voedselconcurrenten. Een vijver met veel groeiende zuurstofplanten is  daarom bijna nooit een groene vijver.

groene vijver voorkomen: beginnende zweefalg in vijver

Vijver met beginnende zweefalg. Er is nog sprake van enig doorzicht, maar er zijn geen details meer waar te nemen onder water. Wanneer deze vijver niet tijdig behandeld wordt, dan zal het water binnen korte tijd volledig groen worden.

Groene vijver voorkomen: zuurstofplanten

Zuurstofplanten helpen een groene vijver voorkomen. Zuurstofplanten en zweefalgen zijn voedselconcurrenten. Wanneer de zuurstofplanten alle voedingsstoffen uit het water opnemen, blijft er niets achter voor de groei van zweefalgen. Zuurstofplanten zijn daarom het belangrijkste natuurlijke mechanisme om een groene vijver te voorkomen en de groei van zweefalgen tegen te gaan.

Een vijver moet van bovenaf bezien voor tenminste 50% begroeid zijn met zuurstofplanten. Met deze hoeveelheid zuurstofplanten in de vijver zal het vijverwater namelijk niet snel te voedselrijk worden. Hierdoor zul je dus vrijwel zeker een groene vijver voorkomen. Zorg ook dat er meerdere soorten zuurstofplanten in je vijver staan. Niet alle soorten doen het even goed in de vijver. Daarnaast groeit niet elke zuurstofplant in elke fase van het groeiseizoen even hard.

Groene vijver voorkomen: hard vijverwater

Het tweede principe dat helpt bij een groene vijver voorkomen, is zorgen voor hard vijverwater. Zoals je hierboven kunt lezen, nemen zuurstofplanten de voedingsstoffen uit het water op, voordat zweefalgen tot ontwikkeling kunnen komen. Zuurstofplanten kunnen echter alleen maar groeien in hard vijverwater. Zweefalgen groeien ook goed in zacht vijverwater.

Onvoldoende hard vijverwater leidt ertoe, dat de groei van zuurstofplanten afneemt of dat de planten zelfs afsterven. Hierdoor neemt de concentratie voedingsstoffen in het vijverwater toe, waardoor zweefalgen de vijver snel groen kunnen maken. Zorgen voor hard vijverwater helpt daarom een groene vijver voorkomen.

De waterhardheid van het water loopt in elke vijver terug. Dit komt omdat invallend regenwater zeer zacht is. Dit zachte water mengt zich met het hardere vijverwater, waardoor de totale hardheid van het vijverwater daalt. Je kunt eenvoudig zorgen voor hard vijverwater, door de vijver regelmatig te behandelen met Mineral Clay, GH-Extra en/of KH-Extra. Hiermee breng je de waterhardheid van de vijver weer terug op peil. Deze producten zorgen voor hard vijverwater en helpen zo dus een groene vijver te voorkomen.

Op de pagina een groene vijver helder maken lees je, hoe je een vijver die al last heeft van zweefalgen kunt behandelen.

Groene vijver voorkomen: tips

Hier vind je nog enkele tips die helpen een groene vijver te voorkomen. Deze tips zijn vooral gericht op het zorgen dat het vijverwater niet te voedselrijk wordt.

Houd niet te veel vissen in de vijver
Vissen maken het water door hun uitwerpselen voedselrijk. Ook vissenvoer dat niet wordt opgegeten, draagt hieraan bij. Zorg daarom, dat je niet te veel vissen in de vijver houdt. Een vuistregel is maximaal 20 cm vislengte per 1.000 liter vijverwater. Een beperkt aantal vissen helpt een groene vijver voorkomen.

Te veel vissen in de vijver leidt tot een groene vijver

Te veel vissen in de vijver maakt het vijverwater voedselrijk. Dit leidt meestal snel tot een groene vijver. Ondanks het grote aantal zuurstofplanten heeft de vijver op de foto toch wat last van zweefalgen. Het grote aantal vissen is hiervan de oorzaak.

Vermijd invallend blad in de herfst
Invallend blad in de herfst zorgt na een aantal jaren voor een dikke, modderige sliblaag op de vijverbodem. Zo’n laag maakt het vijverwater zeer voedselrijk. Hierdoor kan de vijver makkelijker last krijgen van zweefalgen en groen worden. Invallend blad kun je tegengaan, door in de herfst een net over de vijver te spannen. Dit helpt op termijn een groene vijver voorkomen.

Snoei afgestorven plantdelen van waterplanten weg
Afgestorven plantdelen van waterplanten die in de vijver achterblijven, maken het vijverwater voedselrijker. Daarmee stimuleren ze de groei van zweefalgen. Snoei afgestorven plantdelen daarom regelmatig weg. Denk hierbij aan waterleliebladeren, uitgebloeide bloemen van waterlelies, afgestorven moerasplanten enzovoorts. Het bijtijds weghalen hiervan, helpt een groene vijver voorkomen.

Verder lezen:

Checklist groen water vijver voorkomen

Groene vijver helder maken

Groene vijver (zweefalg) herkennen

Zweefalg biologisch bestrijden

 

Producten:

Mineral Clay

GH-Extra

KH-Extra