Jaarlijks onderhoud vijver

Een vijver heeft net als andere stukken van de tuin onderhoud nodig. Op deze pagina lees je, welk jaarlijks onderhoud je aan je vijver moet uitvoeren. Naast deze pagina vind je op onze site ook pagina’s waarop je gedetailleerder een beschrijving van het onderhoud aan je vijver in het voorjaar, zomer, najaar en winter kunt terugvinden.

jaarlijks onderhoud vijver

Jaarlijks onderhoud vijver. Een aantal onderhoudstaken moet je jaarlijks aan je vijver uitvoeren. Zorgen voor een goede waterhardheid en het snoeien van de waterplanten horen hier in elk geval bij.

Onderhoud vijver: waterhardheid vijver op peil houden

Het belangrijkste onderhoud aan je vijver is het op peil houden van de waterhardheid. De waterhardheid bepaalt namelijk voor een groot deel de waterkwaliteit van het vijverwater. In een vijver met te zacht water groeien de zuurstofplanten niet goed. Hierdoor ontstaat algengroei. Je moet er daarom voor zorgen, dat het vijverwater het hele jaar door een goede waterhardheid heeft. De waterhardheid van elke vijver loopt door invallende regen langzaam terug.

Aanpak
Meet regelmatig de waterhardheid van het vijverwater (GH-waarde en KH-waarde). Dit kun je bijvoorbeeld doen met een speciale testset. De GH-waarde en KH-waarde moeten ieder tenminste zes zijn. Een te lage waterhardheid kun je vervolgens verbeteren door de vijver te behandelen met GH-ExtraKH-Extra en/of Mineral Clay. Dit zijn producten, die de waterhardheid van het vijverwater verhogen.

Waterhardheid: groei van waterplanten verbeteren

Zorgen voor een goede waterhardheid vormt de basis van het onderhoud aan je vijver. De waterhardheid van het vijverwater moet daarom regelmatig op peil worden gebracht.

Mineral Clay heeft hierbij een extra voordeel. Wanneer je dit product gebruikt volgens het meegeleverde doseerschema, ben je verzekerd dat de waterhardheid van de vijver het gehele jaar op het juiste niveau ligt. Je hebt er hierdoor dan verder geen omkijken meer naar.

Onderhoud vijver: waterplanten snoeien

Snoeien van de waterplanten is ander onderhoud aan de vijver dat regelmatig terugkeert. Hierbij is er een verschil tussen onderhoud zuurstofplanten, onderhoud waterlelies (en andere lelie-achtigen) en onderhoud van moerasplanten.

Hieronder lees je hoe en wanneer je de waterplanten in je vijver het beste kunt snoeien.

Zuurstofplanten

Zuurstofplanten zijn het meest waardevol voor de vijver als ze hard groeien (stengels en blad ontwikkelen). Wanneer een zuurstofplant tot aan de vijveroppervlakte gegroeid is, zal deze zijn energie echter vooral gaan steken in het ontwikkelen van bloemen. De groei van de zuurstofplant wordt vervolgens minder. Om dit tegen te gaan, kun je zuurstofplanten het best een paar keer per jaar terugsnoeien tot vijftien centimeter onder de wateroppervlakte. Hiermee zorg je ervoor, dat de plant goed blijft groeien. De afgesnoeide stekken kun je vervolgens eventueel in een aparte plantmand terugzetten in de vijver.

Zuurstofplanten kun je terugsnoeien met een speciale vijverschaar. Dit is een snoeischaar op een lange steel, met de bediening in het handvat. Hiermee kun je makkelijk bij de zuurstofplanten in je vijver komen.

Waterlelies

Het blad van de waterlelie sterft in het najaar af. Afgestorven bladeren kun je het beste zoveel mogelijk verwijderen (met een vijverschaar), zodat er in de vijver niet te veel organisch afval achterblijft. Ook de tijdens het groeiseizoen afgestorven bladeren en uitgebloeide bloemen kun je op deze manier wegsnoeien. Trek bladeren of bloemen van de waterlelie nooit los. Hierbij kan de wortel namelijk beschadigd raken en gaan rotten.

Behalve het jaarlijkse snoeien moet je een waterlelie soms splitsen (scheuren). Dit is het geval, wanneer de bladeren van de lelie boven het vijverwater gaan uitgroeien. Splitsen van een waterlelie kun je alleen in het vroege voorjaar doen. De plant begint dan net uit te lopen. Neem de plantmand eerst uit de vijver en haal de plant hier voorzichtig uit. Zoek vervolgens plantdelen waarin duidelijk jonge scheuten groeien en snijd deze met een flink stuk wortel af. Het snijvlak maak je dicht door dit in de as te drukken. De op deze manier uitgezochte stukken van de waterlelie plaats je terug in een plantmand, waarbij je meteen de plant van nieuwe aarde voorziet (liefst speciale lelie-aarde).

Waterlelie: afgestorven blad verwijderen

Verwijder tijdens het groeiseizoen en in het najaar afgestorven bladeren van de waterlelie. Wanneer dode plantdelen in de vijver achterblijven, wordt het vijverwater voedselrijker. Dit kan vervolgens leiden tot groei van draadalgen en zweefalgen in de vijver.

Moerasplanten

Bij het snoeien van moerasplanten verwijder je in het najaar of voorjaar de afgestorven plantdelen. Sommige moerasplanten moet je daarnaast ook terugsnoeien als ze te hoog of te groot worden voor de plaats waar ze staan. Net als waterlelies kun je veel moerasplanten ook splitsen als deze te groot worden. Dit is ook een handige manier om aan meer stekken te komen.

Onderhoud en gebruik biologisch filter, UV-filter en vijverpomp

Opstarten biologisch filter, UV-filter en vijverpomp

Het biologisch filter, UV-filter en de vijverpomp start je in aan het begin van het groeiseizoen (maart) op. Tijdens het groeiseizoen moeten het biologisch filter en de vijverpomp 24 uur per dag aanstaan. Het UV-filter kun je eventueel met een tijdschakelaar minder uren laten branden.

Enten biologisch filter

Bij het opstarten moet je een biologisch filter enten met een filterstarter (Pond Biotics). Hiermee zorg je er voor, dat zich snel een bacteriekolonie in het filter ontwikkelt die groot genoeg is om de zuurstofplanten in de vijver van CO2 te voorzien.

Controleer tijdens het groeiseizoen af en toe of de pomp voldoende water naar het filter pompt en niet vervuild is geraakt. Reinig de vijverpomp in dat geval. Controleer ook, of het filter niet verstopt raakt door een te grote aanvoer van afvaldeeltjes. Zo nodig kun je de filtermaterialen reinigen. Zorg wel, dat je deze niet volledig schoon spoelt. Een flink deel van de bacteriekolonie moet achterblijven op het filtermateriaal.

Onderhoud UV-filter

Controleer af en toe of er op de glazen buis in het UV-filter geen vuil of aanslag komt. Dit vermindert namelijk de werking van het filter. De UV-straling kan het langsstromende vijverwater dan niet goed bereiken.

Vervang eenmaal per groeiseizoen de UV-lamp. De hoeveelheid straling die de lamp afgeeft, loopt na deze periode namelijk sterk terug.

Uitschakelen vijverpomp en biologisch filter

Aan het eind van het groeiseizoen (oktober) schakel je de vijverpomp, het biologisch filter en het UV-filter uit. Maak het biologisch filter daarna zo ver mogelijk leeg, zodat dit niet kan stuk vriezen in de winter. Uitschakelen van de pomp en filters is meteen een geschikt moment om deze te controleren en te reinigen. Je start op deze manier het volgend groeiseizoen weer met schoon materiaal.

Herfstbladeren uit de vijver houden

In de vijver vallende herfstbladeren kunnen na verloop van jaren een dikke sliblaag op de vijverbodem vormen. Het vijverwater wordt dan erg voedselrijk. Dit zorgt vervolgens weer voor groei van zweefalgen en draadalgen. Je kunt daarom het beste voorkómen dat herfstbladeren in de vijver vallen. Hiervoor kun je in het najaar een net over de vijver te spannen. Hiermee houd je je vijver schoon.

Net over de vijver in de herfst

Met een net over de vijver in de herfst voorkom je dat er vallend blad in de vijver waait. Ingewaaide herfstbladeren vormen na verloop van jaren namelijk een dikke, voedselrijke modderlaag op de vijverbodem. Dit maakt het water voedselrijker en zorgt voor groei van algen.

Meer over het onderhoud van je vijver lees je op de pagina’s groot onderhoud vijver en de pagina’s over vijveronderhoud in het voorjaar, de zomer, het najaar en de winter.

Verder lezen:

Groot onderhoudswerk vijver

Onderhoud vijverwater

Onderhoud waterplanten

Biologisch onderhoud vijver

 

Producten:

Mineral Clay

GH-Extra

KH-Extra

Pond Biotics