Onderhoud zwemvijver | grote vijver onderhouden

Onderhoud van een zwemvijver of andere grote vijver is in grote lijnen hetzelfde als het onderhoud van een gewone, kleinere vijver. Grootste verschil tussen deze twee vijvers is het watervolume. Daarnaast zijn de waterplanten in een vijver die bedoeld is om in te zwemmen meestal in een apart gedeelte ondergebracht. Hierdoor is er voldoende vrije ruimte beschikbaar. Op deze pagina onderhoud zwemvijver lees je, hoe je op de juiste manier een zwemvijver onderhoudt.

Onderhoud zwemvijver en grote vijver

Voorbeeld van een zwemvijver. Het onderhoud is in grote lijnen hetzelfde als het onderhouden van een kleinere vijver.

Onderhoud zwemvijver: waterhardheid op peil brengen

Belangrijkste onderhoud aan een zwemvijver is het regelmatig op peil brengen van de waterhardheid. De belangrijke processen in een vijver kunnen namelijk alleen plaatsvinden, als de waterhardheid op peil is. Deze processen zorgen dat er een biologisch evenwicht blijft bestaan in de vijver. Belangrijk hierbij zijn de groei van zuurstofplanten en een voldoende hoeveelheid bacteriën in het vijverwater.

De waterhardheid van een vijver loopt geleidelijk terug. Invallende neerslag bestaat namelijk uit zacht water. Dit verlaagt de waterhardheid van het vijverwater.

De waterhardheid van een zwemvijver kun je op peil houden door de vijver te behandelen met Mineral Clay, GH Extra en/of KH Extra. Gebruik van deze hardheidsverbeteraars vormt daarom de basis voor onderhoud aan een zwemvijver.

Waterhardheid zwemvijver verhogen: Mineral Clay, GH-Extra en KH-Extra

Met deze producten kun je de waterhardheid van het vijverwater verhogen. Een goede waterhardheid vormt de basis van het onderhoud voor elke vijver.

Onderhoud zwemvijver: waterplanten snoeien

Het tijdig snoeien van waterplanten zorgt ervoor, dat het vijverwater niet te voedselrijk wordt. Afgestorven plantdelen zullen in de vijver namelijk langzaam vergaan. Dit maakt het water voedselrijker. Dat kan weer leiden tot groei van draadalgen en zweefalgen (groen water). Waterplanten regelmatig snoeien en dode plantdelen verwijderen is daarom een belangrijk deel van het onderhoud aan een grote vijver.

Onderhoud zwemvijver: invallend blad voorkomen

Veel problemen in een zwemvijver ontstaan door invallend blad in het najaar. Deze ingewaaide herfstbladeren vergaan langzaam in de vijver. Hierdoor vormen ze na verloop van jaren een dikke, voedselrijke modderlaag op de vijverbodem. Deze laag maakt het vijverwater voedselrijk, wat vervolgens weer zorgt voor algengroei. Invallend blad in het najaar kun je voorkomen door een fijnmazig net over de vijver te spannen. Met een speciale vijverstofzuiger kun je in het volgend voorjaar de vijver eventueel verder schoonmaken. Invallend blad voorkomen is dus een belangrijk onderdeel van het onderhoud aan een grote vijver.

Draadalgen bestrijden in een zwemvijver

Draadalgen bestrijden in een zwemvijver bestaat, net als bij een gewone vijver, uit de volgende stappen:

Aanwezige draadalgen zoveel mogelijk verwijderen

Aanwezige draadalgen kun je het beste zoveel mogelijk verwijderen. Dit kan met de hand, een hark of een borstel aan een stok gebeuren. Je kunt op deze wijze echter niet alle draadalgen uit de zwemvijver verwijderen. Ook de eencellige algsporen blijven in het water achter. Toch heeft een behandeling tegen draadalgen meer kans van slagen, als eerst zoveel mogelijk draadalgen verwijderd zijn.

Draadalgen en algsporen doden met draadalgbestrijder

Achtergebleven draadalg en algsporen kun je doden met een draadalgbestrijder. Een effectieve manier om dit te doen, is de vijver te behandelen met een fosfaatbinder. Fosfaten vormen een belangrijke voedingsbron voor draadalgen. Als je deze bron wegneemt, zullen de algen geleidelijk afsterven.

Waterhardheid verhogen

De waterhardheid van de zwemvijver verhogen is de derde, maar  zeer belangrijke stap. De achterliggende oorzaak van groei van draadalgen is namelijk meestal een te lage waterhardheid. Wanneer je deze stap achterwege laat, keren de draadalgen dus meestal weer snel terug.

Draadalg plus zwemvijver bevat een fosfaatbinder en middelen om de waterhardheid van het vijverwater te verhogen. Dit product is volledig afgestemd op gebruik in zwemvijvers. Het water blijft daarom geschikt om in te zwemmen. Bij juiste dosering is het product 100% veilig voor planten, dieren en bacteriën in de vijver.

Draadalgen zwemvijver bestrijden

Draadalgen bestrijden in een zwemvijver bestaat uit het bestrijden van de aanwezige draadalgen en algsporen. Daarnaast moet gelijktijdig de waterhardheid van het vijverwater verhoogd worden.

Meer informatie over Draadalg plus zwemvijver vind je hier.

Zweefalgen (groen water) bestrijden in een zwemvijver

Zweefalgen (groen water) bestrijden in een zwemvijver verloopt hetzelfde als het bestrijden van zweefalgen in een gewone vijver. Groen water wordt veroorzaak door eencellige zweefalgen. Deze kun je niet met een filter uit het water halen, omdat de algen daarvoor simpelweg te klein zijn. Zweefalgen (groen water) bestrijden in een grote vijver gaat als volgt:

Behandelen met zweefalgbestrijder

Door de zwemvijver te behandelen met een zweefalgbestrijder, doodt je de aanwezige algen. Het vijverwater wordt hierdoor weer helder. De afgestorven zweefalgen zullen samenklonteren, en in de vijver gaan drijven. Je kunt ze vervolgens simpelweg van het vijveroppervlak scheppen.

Waterhardheid verhogen

De achterliggende oorzaak van groei van zweefalgen  is meestal een te lage waterhardheid. Ook te weinig zuurstofplanten kan leiden tot troebel worden van het water. Wanneer een behandeling tegen zweefalgen alleen maar bestaat uit het gebruik van een zweefalgbestrijder, zullen de algen daarom weer snel terugkeren. De vijver wordt dan  dus opnieuw groen. Het is daarom belangrijk, om ook de waterhardheid van de zwemvijver te verhogen. Hierdoor pak je niet alleen het symptoom aan, maar neem je ook de achterliggende oorzaak van de groei van zweefalgen weg.

Eventueel: extra zuurstofplanten plaatsen

Zuurstofplanten en zweefalgen zijn elkaars concurrenten. Je kunt daarom extra zuurstofplanten in de vijver te plaatsen, nadat deze helder is geworden en de waterhardheid op peil is gebracht. Deze extra zuurstofplanten helpen de zwemvijver ook op lange termijn helder te houden.

Zweefalg plus zwemvijver bevat een vloeibare zweefalgbestrijder en middelen om de waterhardheid van het vijverwater te verhogen. Dit product is volledig afgestemd op gebruik in zwemvijvers. Het water blijft dus geschikt om in te zwemmen. Bij juiste dosering is het product 100% veilig voor planten, dieren en bacteriën in de vijver.

Zwemvijver helder maken: zweefalgen bestrijden

Groen water wordt veroorzaakt door eencellige zweefalgen. Een groene zwemvijver kun je helder maken door deze te behandelen met Zweefalg plus zwemvijver. Hiermee dood je de aanwezige algen en verhoog je de waterhardheid van het vijverwater.

Meer informatie over Zweefalg plus zwemvijver vind je hier.

Verder lezen:

Onderhoud waterplanten

Onderhoud vijverwater

Biologisch evenwicht

Groei zuurstofplanten verbeteren

 

Producten:

Mineral Clay

GH-Extra

KH-Extra

Draadalg-plus-zwemvijver

Zweefalg-plus-zwemvijver