Nieuwe vijver opstarten

Wanneer je een nieuwe vijver opstart, wil je dat hierin een zogenaamd biologisch evenwicht ontstaat. In dat geval blijft de vijver namelijk helder en zullen de zuurstofplanten goed groeien. Op deze pagina lees je daarom, waarop je allemaal moet letten bij het opstarten van een nieuwe vijver,.

Heldere vijver: zuurstofplanten

In een heldere vijver nemen de zuurstofplanten alle voedingsstoffen op uit het vijverwater. De planten zetten bij hun groei deze voedingsstoffen om in bladgroen. In een vijver waarbij de zuurstofplanten ook echt alle voedingsstoffen opnemen, blijft niets achter voor algengroei. In zo’n vijver blijft het water daarom helder.

Andersom geldt dit natuurlijk ook. Wanneer in een vijver de zuurstofplanten niet alle voedingsstoffen opnemen, blijven deze achter in het water. De vijver krijgt vervolgens last van algengroei. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er onvoldoende zuurstofplanten in de vijver staan. Ook als de zuurstofplanten niet goed groeien blijven er voedingsstoffen in het water achter.

Groeiende zuurstofplanten zijn dus noodzakelijk voor een heldere vijver. Je moet daarom zorgen, dat het de zuurstofplanten aan niets ontbreekt in je vijver.

Zuurstofplanten zorgen voor een heldere vijver

Zuurstofplanten zorgen voor een heldere vijver. Deze planten, die geheel onder water groeien, nemen namelijk voedingsstoffen op uit het vijverwater. Hierdoor blijft er niets achter voor algengroei. Alle zuurstofplanten hebben voor hun groei mineralen, CO2 en zonlicht nodig.

Zuurstofplanten: wat is nodig voor hun groei?

Zuurstofplanten hebben voor hun groei een aantal zaken nodig. Je vind deze hieronder.

Mineralen

Zuurstofplanten kunnen alleen groeien in hard vijverwater. Dit is vijverwater, waarin voldoende mineralen als calcium en magnesium opgelost zijn. Leidingwater waarmee de vijver gevuld is, bevat echter meestal te weinig mineralen. Je moet een met leidingwater gevulde vijver daarom direct behandelen met een hardheidsverbeteraar. Hiermee zorg je ervoor, dat alle voor de groei noodzakelijke mineralen ook in je vijver terechtkomen. De waterhardheid van het vijverwater wordt uitgedrukt als de GH-waarde. Met een product als GH-Extra kun je van leidingwater geschikt vijverwater maken.

Regenwater en grondwater zijn meestal nog zachter dan leidingwater en daarom niet zo geschikt om een nieuwe vijver mee te vullen. Als je dit toch wilt gebruiken, zul je een extra hoeveelheid GH-Extra nodig hebben om de waterhardheid op het vereiste minimumniveau te krijgen.

CO2 (koolzuur)

Mensen en dieren ademen zuurstof in en CO2 of koolzuur uit. Bij planten is dit net andersom. Een plant neemt CO2 op en geeft zuurstof af. Dit geldt ook voor zuurstofplanten, die in de vijver geheel onder water groeien. De planten nemen eerst CO2 uit het vijverwater op. Daarna geven ze hieraan zuurstof af. Dit verklaart ook de naam zuurstofplanten. Deze planten voorzien het vijverwater namelijk van zuurstof.

Zuurstofplanten kunnen daarom alleen goed groeien, als er voldoende CO2 in het vijverwater zit. Bacteriën die in de vijver en in het vijverfilter leven produceren CO2. Deze CO2 geven ze vervolgens aan het vijverwater af.

Een nieuwe vijver heeft vaak gebrek aan CO2. Dit komt, doordat de bacteriekolonie in een nieuwe vijver nog niet volgroeid is. De bacteriën produceren de eerste maanden nog te weinig CO2 om de zuurstofplanten goed te laten groeien. Je kunt dit proces echter versnellen door de vijver of het vijverfilter te behandelen met een bacteriestarter. Hiermee voeg je precies de juiste soort bacteriën toe. Deze groeien vervolgens snel uit tot een volwaardige bacteriekolonie.

Daarnaast kun je zorgen voor extra CO2 in de vijver door het vijverwater te behandelen met een middel dat de KH-waarde van het water verhoogt. De KH-waarde geeft aan, hoeveel gebonden CO2 het vijverwater bevat. Ook deze gebonden CO2 kan dienen als voedingsstof voor de zuurstofplanten.

Wanneer de KH-waarde voldoende hoog is, hebben de zuurstofplanten genoeg CO2 beschikbaar voor hun groei. Een goed middel om de KH-waarde te verhogen is KH-Extra. Dit is een wateroplosbaar poeder, dat de KH-waarde van het vijverwater direct laat stijgen.

Zonlicht

Behalve mineralen en CO2 hebben zuurstofplanten ook zonlicht nodig. Onder invloed van dit zonlicht vindt namelijk de zogenaamde fotosynthese plaats. Hierbij neemt de plant mineralen en CO2 op uit het vijverwater. Dit wordt vervolgens omgezet in bladgroen en zuurstof. De zuurstof wordt aan het vijverwater afgegeven. Hierdoor kunnen de vissen en bacteriën in de vijver leven.

Heldere nieuwe vijver: zuurstofplanten, mineralen, CO2, zonlicht

Een heldere vijver is altijd het gevolg van een goed biologisch evenwicht. Hierin spelen zuurstofplanten, hard vijverwater en CO2 de hoofdrol. Bekijk ook de pagina biologisch evenwicht om hierover meer te lezen.

Na de opstartfase

Waterhardheid van de vijver is een zeer belangrijk punt om ook na de opstartfase in de gaten te houden. Veel vijverproblemen, zoals slechte plantengroei, draadalgen en groen water hebben als achterliggende oorzaak een te lage waterhardheid.

In elke vijver loopt de waterhardheid geleidelijk terug. Dit wordt veroorzaakt door invallende regen in de loop van de tijd. Dit regenwater is extreem zacht en laat zo geleidelijk de waterhardheid van het vijverwater teruglopen. Daarnaast verbruiken waterplanten mineralen bij hun groei.

Om de waterhardheid van de vijver ook na de opstartfase van de vijver op het juiste niveau te houden, kun je gebruik maken van Mineral Clay. Dit is een product, dat de waterhardheid van de vijver namelijk het gehele jaar op het juiste peil houdt.

Bekijk ook zeker de checklist voor het opstarten van een nieuwe vijver.

Verder lezen:

Biologisch evenwicht vijver

Checklist nieuwe vijver opstarten

Onderhoud waterplanten

Onderhoud vijverwater

Vijver aanleggen

 

Producten:

GH-Extra

KH-Extra

Mineral Clay

Pond Biotics