Checklist onderhoud vijver zomer

Met deze checklist onderhoud vijver zomer controleer je snel, of je al het noodzakelijk onderhoud aan je vijver in de zomer hebt uitgevoerd.

Zuurstofplanten: groei controleren
Controleer of de zuurstofplanten goed groeien en voldoende nieuwe scheuten vormen. Plaats eventueel extra zuurstofplanten.

Verhogen waterhardheid vijver
Verhoog tijdens het groeiseizoen regelmatig de waterhardheid van de vijver. Door invallende regen tijdens de zomermaanden kan de waterhardheid van de vijver snel teruglopen. Verhoog de waterhardheid met GH-Extra en/of Mineral Clay.

Groen water (zweefalgen) in de vijver tegengaan
Zodra je vijver groen en troebel begint te worden, moet je deze behandelen tegen zweefalgen. Hierbij doodt je de aanwezige algen en verhoog je tegelijk de waterhardheid. Plaats hierna eventueel extra zuurstofplanten. Een vijver met groen water kun je met Zweefalg-in-één behandelen.

Draadalgen bestrijden
Als je vijver last krijgt van draadalgen, kun je deze het best direct bestrijden. Draadalgen groeien snel en kunnen de gehele vijver en de zuurstofplanten gaan overwoekeren. Een behandeling tegen draadalgen bestaat uit het gebruiken van een algdodend middel in combinatie met een verhoging van de waterhardheid. Met Draadalg-in-één voer je deze twee stappen in één keer uit.

Zuurstofplanten terugsnoeien
Snoei de zuurstofplanten regelmatig terug tot vijftien cm onder de wateroppervlakte.

Controleer vijverpomp, biologisch filter en UV-filter
Controleer regelmatig of de vijverpomp, het biologisch filter en het UV-filter nog naar behoren werken.

Zuurstofgehalte vijver bewaken
Beoordeel bij warm weer of het zuurstofgehalte van de vijver hoog genoeg is en plaats zo nodig een zuurstofpompje.

Verder lezen:

Onderhoud vijver zomer

Onderhoud vijver lente

Onderhoud vijver herfst

Zweefalg (groen water) bestrijden

Draadalg bestrijden

 

 

Producten:

Mineral Clay

GH-Extra

Zweefalg-in-één

Draadalg-in-één