Draadalg herkennen

Draadalg herkennen is over het algemeen niet lastig. Op deze pagina lees je, hoe draadalg in de vijver er uit kan zien tijdens de verschillende groeifases. Dit helpt je, draadalg te herkennen. Zo kun je er snel achter komen, of je vijver wel of geen last heeft van draadalg.

Draadalg herkennen: groei

Draadalg groeit uit algsporen. Dit zijn eencellige stukjes draadalg, waaruit nieuwe alg kan groeien. Algsporen worden vooral door de wind verspreid en komen dan ook op die manier in de vijver terecht. Daarnaast kan draadalg meeliften met waterplanten, vijveraarde, substraat en andere zaken die je in de vijver plaatst. Je kunt daarom niet voorkomen, dat er algsporen in je vijver terechtkomen.

Vanuit de algsporen groeien dunne draadalgen, die zich proberen te hechten aan bijvoorbeeld waterplanten, vijvermanden, stenen en vijverwanden. Wanneer de groei vordert, klit de draadalg samen en kan een slijmerig geheel gaan vormen. Een andere naam voor draadalg is dan ook slijmalg.

Later in hun groei zullen de draadalgen ook aan de oppervlakte komen. Hierbij vormen ze grote, drijvende plakkaten, die de zuurstofplanten in de vijver overwoekeren. Ook waterlelies en de wortels van moerasplanten vormen een geliefde plek voor de groei van draadalg.

Draadalg herkennen

Draadalg in de vijver is meestal zeer herkenbaar. Na verloop van tijd gaat het drijvende plakkaten vormen, zoals op de foto is te zien. In een vijver met draadalg is het water over het algemeen echter wel helder.

Draadalg, zweefalg en andere algsoorten

Draadalgen kun je meestal makkelijk van zweefalg onderscheiden, door op het volgende te letten:

Draadalg vormt slierten en plakkaten, die je uit de vijver kunt pakken. Het water in een vijver met draadalg is meestal wel helder.

Zweefalg is een eencellige algsoort, die het vijverwater groen kleurt. Deze algen kun je niet met de hand uit de vijver verwijderen.

Naast draadalg en zweefalg kunnen in een vijver soms ook andere algsoorten groeien, zoals kiezelalg of blauwalg. Deze soorten zijn in de vijver echter vrij zeldzaam. In 99% van de gevallen heeft een vijver met algengroei daarom last van draadalg of zweefalg.

Draadalg bij een waterval

Draadalg in de vijver groeit vaak bij plaatsen als een waterval, filteruitstroom of beekloop. Op deze plaatsen zit in het vijverwater namelijk wat meer CO2, wat de groei van de draadalgen stimuleert.

Draadalg: waterval, beekloop en filteruitstroom

Draadalg heeft een voorkeur voor plaatsen als een waterval, beekloop en filteruitstroom in de vijver. Op deze plaatsen is het vijverwater namelijk rijker aan CO2 dan elders in de vijver. Hierdoor krijgt de groei van draadalg op deze plekken een extra impuls. Vervelend, want juist op deze plaatsen valt de draadalg extra op.

Draadalg herkennen is de eerste stap, er van af komen de volgende. Op de pagina’s draadalg voorkomen en draadalg bestrijden lees je daarom, hoe je draadalg in je vijver kunt tegengaan.

Verder lezen:

Draadalg voorkomen

Draadalgen bestrijden

Draadalg biologisch bestrijden

 

 Producten

Draadalg-in-één