Draadalg voorkomen | vijver vrij van draadalg houden

Draadalg in de vijver is vervelend, zeker als de zuurstofplanten hierbij overwoekerd worden. Draadalg voorkomen is daarom belangrijk. Op deze pagina lees je, wat je kunt doen om je vijver vrij van draadalg te houden. Voldoende zuurstofplanten en een goede waterhardheid zijn hierbij belangrijk.

Heb je al last van draadalg in de vijver? Lees in dat geval de pagina draadalgen bestrijden.

Draadalg: hoe komt het in de vijver?

Draadalg plant zicht voort met behulp van sporen. Dit zijn eencellige stukjes draadalg, waaruit een nieuwe sliert draadalg kan groeien. Deze sporen worden door de wind meegevoerd en komen zo in je vijver terecht. Wanneer een vijver of sloot, waarin draadalg zit, droogvalt, zal de wind de eencellige algsporen meevoeren. Op deze manier komt draadalg in je vijver terecht. Dit kun je daarom niet voorkomen. Daarnaast kan draadalg meeliften met waterplanten.

Draadalg: van sporen tot algen

Niet in elke vijver zullen de sporen ook echt uitgroeien tot draadalg. Alleen wanneer de groeicondities voor draadalg gunstig zijn, zullen de sporen zich ook echt gaan ontwikkelen tot algen. Goede groeicondities voor draadalg zijn voedselrijk water en een lage waterhardheid van de vijver.

Draadalg heeft voor zijn groei voedselrijk water nodig. In een vijver tref je dit aan, wanneer de zuurstofplanten niet alle voedingsstoffen uit het water opnemen bij hun groei.

Daarnaast kan draadalg ook goed groeien in een vijver met een lage waterhardheid. Hier heeft de alg een voordeel ten opzichte van de zuurstofplanten in de vijver. Deze hebben voor hun groei namelijk wél hard vijverwater nodig.

Draadalg voorkómen houdt daarom in:

  1. Zorgen voor voldoende zuurstofplanten;
  2. Zorgen voor een hoge waterhardheid.
Draadalg voorkomen: vijver vrij van draadalg houden

Door je vijver op de juiste manier in te richten en te onderhouden, kun je groei van draadalg zoals op deze foto voorkomen. Zuurstofplanten en waterhardheid zijn de belangrijkste aandachtspunten als je je vijver vrij van draadalg wilt houden.

Draadalg voorkomen: voldoende zuurstofplanten

Draadalg en zuurstofplanten zijn voedselconcurrenten. Wanneer er voldoende zuurstofplanten in de vijver staan, zullen deze zoveel voedingsstoffen uit het vijverwater opnemen dat er vrijwel niets achterblijft voor de groei van draadalg. Voldoende zuurstofplanten is daarom een zeer effectieve manier van draadalg voorkomen.

Wanneer staan er voldoende zuurstofplanten in je vijver? Van bovenaf bezien moet je vijver voor minstens de helft begroeid zijn met zuurstofplanten. In deze situatie krijgt draadalg niet de kans uit te groeien tot een plaag voor je vijver.

Zorg naast voldoende zuurstofplanten, ook voor verschillende soorten zuurstofplanten. Niet alle soorten groeien het hele groeiseizoen goed. Dit zorgt er namelijk voor, dat je ook echt het hele groeiseizoen voldoende groeiende zuurstofplanten in de vijver hebt. Ook dit helpt bij draadalg voorkomen.

Draadalg voorkomen: hoge waterhardheid

Draadalg stelt lagere eisen aan zijn omgeving dan zuurstofplanten. Dit betekent, dat draadalg ook groeit in een vijver met een lage waterhardheid. Zuurstofplanten hebben juist een hoge waterhardheid nodig voor hun groei.

Draadalg voorkomen betekent dus zorgen voor een hoge waterhardheid in de vijver. Hiermee bereik je, dat de zuurstofplanten in de vijver goed kunnen groeien. En groeiende zuurstofplanten helpen zoals gezegd draadalg voorkomen.

De waterhardheid van het vijverwater kun je verhogen door je vijver te behandelen met Mineral Clay, GH-Extra en/of KH-Extra.

Zuurstofplanten helpen groei van draadalg voorkomen

Alleen veel zuurstofplanten kunnen alle voedingsstoffen opnemen uit het vijverwater. In die situatie krijgt draadalg vervolgens geen kans meer om te groeien. Zuurstofplanten groeien alleen goed in een vijver met een hoge waterhardheid.

Draadalg voorkomen: niet te voedselrijk water

Nog een manier die helpt bij draadalg voorkomen, is zorgen dat de vijver niet te voedselrijk water bevat. Hoe meer voedingsstoffen er in het vijverwater zitten, des te lastiger is het voor de zuurstofplanten om deze ook allemaal op te nemen uit het water. De kans op groei van draadalg in de vijver neemt in dat geval toe.

Voedselrijk water ontstaat, wanneer er in een vijver teveel vissen zitten (meer dan 20 cm vislengte per 1.000 liter water) of wanneer er op de vijverbodem een dikke modderlaag is ontstaan (meer dan enkele centimeters). Dit is vaak het gevolg van inwaaiend blad in de herfst. Dit kun je voorkomen door in de herfst een fijnmazig net over de vijver te spannen.

Draadalg voorkomen vind je dus terug in de totale inrichting, behandeling en onderhoud van je vijver. Je kunt eventuele groei van draadalg in je vijver dan ook nooit zien als een losstaand verschijnsel. Er is altijd een verband met andere aspecten. Wanneer je deze verbanden kent, wordt draadalg voorkomen al een stuk eenvoudiger.

Draadalg voorkomen: preventief behandelen

Ook al richt je je vijver precies volgens bovenstaande richtlijnen in, groei van draadalg voorkomen lukt meestal niet voor 100%. Preventief behandelen van de vijver tegen draadalg is daarom nog een extra maatregel die je kunt nemen.

Draadalg groeit in het najaar langer door dan de zuurstofplanten in de vijver. In het voorjaar start de groei van de algen juist eerder. Hierdoor zie je vaak, dat ook goed ingerichte en onderhouden vijvers in het voorjaar last hebben van draadalg.

Je kunt deze draadalg voorkomen door je vijver zowel in het najaar als in het vroege voorjaar preventief te behandelen tegen draadalg. Hierbij gebruik je een draadalgbestrijder, die de aanwezige draadalg en algsporen doodt en je verhoogt gelijktijdig de waterhardheid van de vijver. Deze aanpak, in combinatie met een goed ingerichte vijver, zorgt ervoor dat de groei van draadalg tijdens het groeiseizoen beperkt blijft.

Draadalg-in-één: draadalgen voorkomen en bestrijden

Met Draadalg-in-één kun je je vijver in het vroege voorjaar en in het najaar preventief behandelen tegen draadalg. Hierbij bestrijd je aanwezige draadalg en algsporen, en verhoog je gelijktijdig de waterhardheid van je vijver.

Preventief behandelen om draadalg te voorkomen kun je doen met Draadalg-in-één. Dit product bevat een vloeibare draadalgbestrijder en een middel om de waterhardheid van de vijver te verhogen.

Verder lezen:

Checklist draadalgen voorkomen

Draadalg bestrijden

Draadalgen herkennen

Draadalg biologisch bestrijden

 

 

Producten:

Mineral Clay

GH-Extra

KH-Extra

Draadalg-in-één